Referenties

Andere informatiebronnen

Brecht Verhegge:

 • Dewaele, C., 2010, Straathoekwerk en integrale jeugdhulp, Handboek integrale jeugdhulp, Brussel, Politeia.
 • De Wilde, C., 2005, Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp, Welzijnsgids : gezondheidszorg, welzijnszorg. – Welzijnszorg, 1-16, Mechelen, kluwer.
 • Het Belang van Limburg, 13 november 2013, Kind mat handicap: zelfde rechten, plus,18, geraadpleegd via www.mediargus.be
 • Leven, J., Vanhee, J., maart 2011, integrale jeugdhulp, Alert : voor sociaal werk en politiek, 37(1), 15-34.
 • Peeters, J., 2013, Integrale jeugdhulp vanuit een duurzaamheidsperspectief, Handboek integrale jeugdhulp,1-35, Brussel, Politeia.
 • Peuteman, A., 15 mei 2013, ontzettend hypocriet allemaal, Knack,16, geraadpleegd via www.mediargus.be
 • Peuteman, A., 03 juli 2013, ik zie het als mijn taak om een beetje tegen de tijdgeest in te gaan, knack, 40, Geraadpleegd via www.mediargus.be
 • Selleslach, L., 2013, eerstand tegenover het nieuwe decreet van Integrale Jeugdhulp : de impact op de consulenten van het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg [eindwerk].
 • Van Der Linden, A., Ten Siethoff, F., Zeijlstra-Rijpstra, A., (red), 2009, Ter oriëntering, jeugd en recht, 17-39
 • Van Gestel, M., 26 september 2013, kinderen met handicap dienen niet als breekijzer, De Standaard,40, geraadpleegd via www.mediargus.be
 • VBR, 21 mei 2013, Wie zorg nodig heeft, zal die ook in de toekomst krijgen, De Standaard, 11, geraadpleegd via www.mediargus.be
 • Verdeyen, V., 2005, De integrale jeugdhulp en de rechtspositie van de minderjarige binnen de integrale jeugdhulp, Tijdschrift voor wetgeving. Omnilegie, 1, 8-.15.
 • Vrijens, C., Vanhee, J., 2010, Implementatie Integrale jeugdhulp : onvermijdelijk complex, Handboek integrale jeugdhulp, 1-13 ,Brussel, Politeia

Deborah Van Bellingen:

 • Lange, M.I. de, C. Chênevert, Borgen van interventies: onderhouden en monitoren van de uitvoering (2009). Rapport kenniskring Nederlands Jeugdinstituut.
 • Foolen, N., M. van der Steege, M. de Lange (2011), 'Beschrijven van methodisch handelen: handreiking om te komen tot een overdraagbare interventie'. Utrecht, Nederlands Jeugdinstituut.
 • Van Dam, C., Ten Haaf, N. (1999). Besluitvorming bij uithuisplaatsing: een evaluatieonderzoek naar het functioneren van een instrument om de kwaliteit van besluitvorming bij uithuisplaatsing te verbeteren. Centraal Boekhuis.
 • Smeets, R. ( 9 december 2013 ). Ik was vervreemd van mijn dochter. De Standaard, 29.
 • E.J. Knorth, M. E. Kalverboer & J. Knot-Dickscheit (eds.)Inside out. How interventions in child and family care work. An international source book (KOP-series, nr. 30)
 • Belga. ( 10 oktober 2013 ). Acties in integrale jeugdzorg als onderhandelingen niets opleveren. De Morgen, 0.
 • Beel, V. (12 december 2013). Vandeurzen wil van noodinternaten af. De Standaard, 11.
 • PDJ. (25 februari 1999). Bijzondere jeugdzorg moet bijzonder blijven. De Standaard, 4.
 • De Poot, D. (10 april 2006). Crisishulp aan huis. Gazet van Antwerpen, 9.
 • Yperen, T. (2010). Wat werkt en wat niet. Jeugd en Co Kennis, 4, 2-3.
 • Ceelen, T. (2010). Ouder- kindrelatie lijdt onder mishandeling en verwaarlozing. Jeugd en Co Kennis, 4, 4-5.
 • Van Campenhout, J. (2008). Als down in Atomix: systeemkritisch handelen in de bijzondere jeugdzorg[bachelorproef]. Laken.
 • Leyssens, P. (2007). Als woorden tekort schieten…: werken met creatief materiaal in de jeugdhulpverlening [bachelorproef]. Katholieke hogeschool Leuven.
 • Kerkhofs, H. (2010). Groepsgesprekken in en begeleidingstehuis met jongeren in een problematische opvoedingssituatie [bachelorproef]. Xios
 • Jongerenwelzijn. (geen publicatiedatum). Evolutie van de erkende capaciteit van de uitbatingsplaatsen van de gemeenschapsinstellingen. Geraadpleegd op 20 december 2013, op https://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/over-ons/in-cijfers/
 • Juriwel. (ingediend op 14 oktober 1994). Omzendbrief WEL/B.J. 94/7 betreffende de gerechtelijke jeugdbijstand voor minderjarigen in een problematische opvoedingssituatie.
 • Juriwel. (ingediend op 27 juli 1993). Ministerieel besluit houdende het profiel van de leden van de comités voor bijzondere jeugdzorg.
 • Juriwel. (ingediend op 13 juli 1994). Besluit van de Vlaamse Regering inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand
 • Boendermaker, L. (2013). Implementatie van interventies in de jeugdzorg vraagt meer aandacht voor de kwaliteit van de uitvoering. Verschenen in: Sancties 2013, 3, 162-168.
 • Yperen, T. van & L. Boendermaker (2008). Interventions. In: R. Loeber, N.W. Slot, P.van der Laan & M. Hoeve. Tomorrows Criminals. The development of child delinquency and effective interventions. Pp. 197-214. Burlington (USA): Ashgate.
 • Vandeurzen, J. (2012). Begroting 2013: vier groeipaden staan centraal. Geraadpleegd op 21 december 2013, op http://www.cdenv.be/actua/begroting-2013-vier-groeipaden-staan-centraal
 • Vandeurzen, J. (2013). Nieuw decreet over jeugdhulp plaatst jongere centraal. Geraadpleegd op 21 december 2013, op http://www.cdenv.be/actua/decreetjeugdhulp
 • Schryvers, K. (2013). Cijfers over isolatie in gemeenschapsinstellingen bewijzen noodzaak extern toezicht. Geraadpleegd op 21 december 2013, op http://www.cdenv.be/actua/cijfers-over-isolatie-gemeenschapsinstellingen-bewijzen-noodzaak-extern-toezicht
 • Schryvers, K. (2013). Gezinsondersteuning beste waarborg voor jongerenwelzijn. Geraadpleegd op 21 december 2013, op http://www.cdenv.be/actua/gezinsondersteuning-beste-waarborg-voor-jongerenwelzijn
 • CD&V. (2013). Jongeren sterker maken. Geraadpleegd op 21 december 2013, op http://www.cdenv.be/mensen/jongeren

Emelie Mulleman:

 • Boendermaker, L. (2008). Drang en dwang in de jeugdzorg .JeugdenCo (1),1-13
 • Hogeschool van Amsterdam. (2013). Leonieke Boendermaker: lector implementatie in de jeugdzorg .Geraadpleegd op 13/11/2013, via www.hva.nl
 • Hogeschool van Amsterdam. (2013). Leonieke Boendermaker: Lector implementatie in de jeugdzorg .Geraadpleegd op 13/11/2013, via www.hva.nl/kenniscentrum-dmr/medewerkers/boendermaker
 • Boendermaker, L., Eijgenraam, K.& Geurts, E. (2004). Crisisplaatsingen in de opvang- Inrichtingen .Utrecht,NIZW. Te downloaden via www.nji.nl > Publicaties > Jeugdzorg >Justitiële hulp.
 • www.terloke.be (geraadpleegd op 12 december 2013)
 • www.jeugdzorgemmaus.be (geraadpleegd op 18 december 2013)
 • Boendermaker, L. ,de Lange. M, van Dam. C, Dresen. C, Geurts. E, Knorth. E, (18 december 2011). Doorgaande zorg na Jeugdzorgplus .JeugdenCo (5).
 • Smeets, R. (9 december 2013). Ik was vervreemd van mijn dochter.De Standaard. Geraadpleegd via www.mediargus.be
 • Heyvaert, B. (19 november 2013). ‘Hier buiten voel ik me nuttiger dan op school’.Het Nieuwsblad. Geraadpleegd via www.mediargus.be
 • Decreet rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulp. geraadpleegd via wvg.vlaanderen.be/rechtspositie/ Vlaams parlement (7mei 2004). Decreet betreffend de Rechtspositie van de Minderjarige in de Jeugdhulp . (DRP)
 • Decreet betreffende de integrale jeugdhulp. Geraadpleegd via www.vvj.be/beleid-en-praktijk/integrale-jeugdhulp. Vlaams parlement (7mei 2004). Decreet betreffend de Rechtspositie van de Minderjarige in de Jeugdhulp . (DRP)
 • Het nieuwe decreet integrale jeugdhulp. Geraadpleegd via www.vlaamsbrabant.be Vlaams Brabant (29 juni 2012). Het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp .
 • Het ontwerp van decreet inzake bijzondere jeugdbijstand. Geraadpleegd via docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2007-2008/g1402-1.pdf. Vlaams Parlement (29 oktober 2007). Het ontwerp van decreet inzake bijzonder jeugdbijstand.

Fien Pottie:

 • Biemans, H.M.B. (zonder jaartal). Interacties op video. Mogelijkheden voor analyse en begeleiding. Utrecht: SPIN. (Intern stuk/ stencil, ongedateerd)
 • Biemans, H.M.B. & Stroucken, T. (1992). VHT+. Video–hometraining en trajectbegeleiding. In L.J.W.M. Muller (Red.), Thuisbehandeling en Hometraining. Een staalkaart van visies, methoden, ontwikkelingen en projecten (pp. 175–179). Utrecht: Uitgeverij SWP
 • Boogaart, P.H.M. van den & Wintels, P.M.A.E. (1988). Evaluatie van intensieve thuisbegeleiding (hometraining). Resultaten van een onderzoek onder tien experimentele projecten. Leiden: lisbon–coj–dswc
 • Dekker, J.M. (1991). Video–hometraining. In H. Baartman (Red.), Praktisch–pedagogische thuishulp in bewerkelijke gezinnen (pp. 38–55). Houten/Antwerpen: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Dekker, J.M. & Biemans, H.M.B. (1994). Video–hometraining in gezinnen. Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Eickmans, I. & Kuppens, J. (1992). Video–hometraining voor gezinnen met een hyperactief kind. In L.J.W.M. Muller (Red.), Thuisbehandeling en Hometraining. Een staalkaart van visies, methoden, ontwikkelingen en projecten (pp. 155–161). Utrecht: Uitgeverij SWP
 • Hinde, R.A. (1976). On describing relationships. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 17, 1–19.
 • Hoogland, M. & Biemans, H. (1988). Video Hometraining: Ouders thuis helpen met video. Utrecht: Stichting Promotie Intensieve Thuishulp Nederland (spin). (Interne publikatie/stencil)
 • Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (1988). Hometraining: Helpen waar het er op aankomt. Eindrapport van de Begeleidingscommissie van de projecten thuisbehandeling (‘hometraining’) in het kader van het aanvullend beleid jeugdhulpverlening 1985–1988. Rijswijk: Ministerie van WVC, Welzijnsreeks WR 88/3.
 • Molewijk, A. (zonder jaartal). Video Home Training. Deventer: RIAGG IJsselland. (Stencil/interne publicatie)
 • Muris, P., Vernaus, A., Hooren, M. van, Merckelbach, H., Heldens, H., Hochstenbach, P., Smeets, M. & Postema, C. (1994). Effecten van video–hometraining: een pilot–onderzoek. Gedragstherapie, 27, 51–62.
 • Ravelli, A.J. (1990). Video–hometraining: oude wijn in nieuwe zakken? Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening en Jeugdwerk, 2 (12), 2–7
 • Riksen–Walraven, M. (1977). Vroegkinderlijke ontwikkeling: een interventie–experiment. Nijmegen: Dissertatie Katholieke Universiteit Nijmegen. spin (Stichting Promotie Intensieve Thuisbehandeling) (1993). Jaarverslag 1992. Utrecht: SPIN
 • Trevarthen, C. (1979). Communication and cooperation in early infancy. A description of primary intersubjectivity. In M. Bullowa (Ed.), Before speech: The beginnings of human communication (pp. 321–347). London: Cambridge University Press
 • Trevarthen, C. (1980). The foundations of intersubjectivity: Development of interpersonal and cooperative understanding in infants. In D. Olson (Ed.), The social foundations of language and thought: Essays in honor of J.S. Bruner (pp. 316–342). New York: W.W. Norton.
 • Trevarthen, C. (1982). The primary motives for cooperative understanding. In G. Butterworth & P. Light (Eds.), Social cognition: Studies of the development of understanding (pp. 77–109). Brighton: Harvester Press
 • Trevarthen, C. (1989). Intuitive emotions: Their changing role in communication between mother and infant. Edinburgh: Department of Psychology, University of Edinburgh.
 • Vermeulen, H. & Biemans, H.M.B. (1992). Kwaliteitszorg binnen de videohometraining. Utrecht: spin. (Interne notitie/stencil)
 • Vogelvang, B.O. (1993). Video–hometraining ‘Plus’ en het Project aan Huis. Verheldering van twee methodieken voor intensieve pedagogische thuisbehandeling. Academisch proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam. Enschede: CopyPrint 2000
 • Watzlawick, P., Beavin, J.H. & Jackson, D.D. (1970). De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie. Deventer: Van Loghum Slaterus
 • Weiner, A., Kuppermintz, H.&Guttmann, D. (1994). Video Home Training (The Orion Project): A short–term preventive and treatment intervention for families with young children. Family Process, 33, 441–453
 • Wels, P.M.A. (december 1991). Toepassing en evaluatie van een ambulant gezinsbegeleidingsprogramma voor gezinnen met een jong hyperactief kind. Aanvraag AIO–project VF–programma Ambulante hulpverlening aan gezinnen. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen, Instituut voor Orthopedagogiek. (Herziene versie)
 • Wels, P.M.A. (1994). Video–hometraining. In G. Cluckers, R. Kohnstamm, M. Meijer, J. Rispens, T.W.J. Schulpen, R. Willemaers & G.A. Bakker (Red.), Problemen en risicosituaties bij kinderen en adolescenten. Achtergrond, oorzaak en behandeling (pp. ther–VHT–1–14). Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Wels, P.M.A. & Jansen, R.J.A.H. (in druk). Videohometraining bij gezinnen met een hyperactief kind. Utrecht: Uitgeverij SWP
 • Wels, P.M.A., Jansen, R.J.A.H. & Pelders, G.E.J.M. (1994). Videohometraining bij hyperactiviteit van het kind. Een voorstudie naar specifieke trainingselementen en een meervoudige case– study naar belevingsverandering bij ouders. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 33, 363–379
 • Wels, P.M.A. & Oortwijn, A.J. (1992). Video–Hometraining. Een bijdrage tot wetenschappelijke fundering. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 31, 3–21. Wet op de Jeugdhulpverlening; wet van 8 augustus 1989, houdende regelen ten aanzien van de jeugdhulpverlening (1989). Staatsblad (1989), (12 september) 358, 359
 • White, R. (1959). Motivation reconsidered: The concept of competence. Psychological Review, 66, 297–323.
 • Wintels, P.M.A.E., Bogaart, P.H.M. van den & Mesman Schultz, K. (1989). Experimenteel hometrainingsbeleid. Belangrijkste resultaten van een programma–evaluatie van tien hometrainingsprojecten. Onderzoeksrapport van het Centrum Onderzoek Jeugdhulpverlening (coj). Rijswijk: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Lisa Panckoucke:

 • Boendermaker, L., Boomkens, C. & Boering T. (2013). Basismethodieken en interventies in de Amsterdamse jeugdzorg: invoering en borging in de praktijk [onderzoeksrapport]. Amsterdam: Hogeschool Amsterdam.
 • Boendermaker, L., Busschers, I. & Dinkgreve, M. (2013). Wat is generiek gezinsgericht werken? Vaststellen van de centrale elementen van de basismethodiek Generiek Gezinsgericht Werken bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Rapport I [onderzoek]. Amsterdam: Bureau Jeugdzorg Agglomeratie.
 • Bouverne-De Bie, M. & Roose, R. (2011). Plaatsing van kinderen in de bijzondere jeugdzorg : een ultimum remedium? In Welzijnsgids, Welzijnszorg, Zorg voor gezinnen en kinderen (pp. 1-16). Deurne: Kluwer
 • D’Hulst, T. (2005). Ouderparticipatie binnen de bijzondere jeugdzorg: mogelijke hindernissen en het omgaan hiermee [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC
 • De Vos, K. (2007). Ouderparticipatie binnen de bijzondere jeugdzorg vanuit het OOOC Zonnelied [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC
 • Decoene, J., Myny, F., Vanthuyne, T. & Verschelden, G. (red.) (2006). Samen op een hobbelpaard: over preventie en ondersteuning van opvoedingssituaties. Antwerpen: Garant.
 • Delabie, S. (13 december 2013). Bijzondere Jeugdzorg bundelt de krachten voor betere zorg. Het nieuwsblad. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be
 • Deleu, H. (2008). De consulenten van het CBJ hebben nood aan ondersteuning… maar staan er niet alleen voor: wat is de rol van het multidisciplinair team? [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC
 • Halsberghe, M. (2008). Ieder multi-problem gezin is uniek: een benadering vanuit een setting binnen de Bijzondere Jeugdbijstand [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC
 • Hennens, K. & Bosmans, K. (29 november 2013). Huisje van plezier wordt instelling. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be
 • Ince, D., Berger, M., Van Rossum, J. & Stevens, R. (2010). Inventarisatie na- en bijscholing in interculturele competenties voor professionals in de jeugdsector [eindrapport]. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
 • Ince, D., van Yperen, T. & Valkestijn, M. (2013). Top tien positieve ontwikkeling jeugd [brochure]. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
 • Kinderrechtswinkels (red.) (2010). De juridische positie van de minderjarige in de praktijk. Heule: UGA
 • Rinne, T. & Langeland, W. (2009). De invloed van langdurige vroegkinderlijke negatieve ervaringen in de ontwikkeling van de borderline-persoonlijkheidsstoornis: een neurobiologisch perspectief. In E.H.M. Eurelings-Bontekoe, R. Verheul, & W.M. Snellen (red.), handboek persoonlijkheidspathologie (pp. 3-19). Houten: Bohn Stafleu van Loghum
 • Roose, R. (2003). De bijzondere jeugdzorg als opvoeder. Gent: Academia Press.
 • Sterk gezin vinden is heel moeilijke klus (12 december 2013). Het Belang van Limburg. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be
 • van Wiele, S. (3 december 2013). Kwetsbare jongeren op dure huurmarkt. Gazet van Antwerpen. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be
 • Vanobbergen, B. (30 november 2013). Sluiting van psychiatrische afdeling? Dat doet de deur dicht. De Standaard. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be
 • Veldman, J. (2004). Het hele gezin op de sofa: therapie in plaats van detentie. Jeugd en Co, 9(4), 10-14
 • Westbroek, I. (2004). Jongens zijn geen meisjes. Jeugd en Co, 9(6), 10-14

Marieke Senesael:

Yasmine Vanderstraeten:

 • Ackaert, L. Cnudde, H. De Rycke, L. … (red.), (2012-2013). Kinderen en Jongeren vallen tussen de plooien.
 • Beel, V. (14 mei 2013). Jeugdzorg: een op drie jonger dan tien jaar. De Standaard, 4
 • Beel, V. (22 mei 2012). Jeugdhulp laat jongeren niet meer los. De Standaard, 7.
 • Cailliau, G. ; Vanmaele, S. (1996). Bijzondere jeugdzorg. [eindwerk].
 • Carpentier, N. (10 mei 2011). Elke dag vragen acht hulpverlenerszelf om steun via de noodlijn. De Morgen, 8.
 • Carpentier, N. (20 mei 2011). Steeds meer jongeren in de jeugdzorg, en ze blijven er langer. De Morgen, 10.
 • Collin, W. (red). (2001). Door-zicht: overintegrale jeugdhulpverlening. Herveleer: K.U.-Faculteit der Sociale Wetenschappen, Departement Sociologie.
 • De Koster, K. De jeugdzorg van tegenwoordig : het hervoingsproces naar een integrale jeugdhulpverlening in Vlaanderen. (2007).
 • De Vos, K. (2007). Ouderparticipatie binnen de bijzondere jeudzorg.[eindwerk]
 • Debacker, L. (8 juni 2012). Radicale hervorming voor jeugdzorg in de steigers. De Morgen, 8.
 • Declerck, M.(2011). Biedt het crisismeldpunt een meerwaarde voor de comités voor bijzondere jeugdzorg. [eindewerk].
 • Dobbelaere, R. een uitdaging voor de bijzonder jeugdzorg. (2006).
 • Inspelen op baby's en peuters, ontwikkelingsspelletjes., internet, Bol.com.
 • Maes, K. Mijn rechten in de jeugdhulp.
 • Ministerie van de Vlaamse gemeenschap., (2007) , lijst van de erkende voorzieningen bijzondere jeugdbijstand.
 • Put, J. Handboek jeugdbeschermingsrecht. (2010).
 • Roose, R. De bijzondere jeugdzorg als opvoeder. (2006)
 • Spilt. J. L., Wie profiteert van Taakspel?., Kind &Adolescent., 34, (2013).
 • Schuengel, C. Gehechtheidstrategieën van zeer problematische jongeren. (2006).
 • Tom. V.Y., Met kennis oogsten: monitoring en doorontwikkeling zorg voor jeugd., Kind & Adolescent., 34, (2013).
 • Vandesompele, B. (1997). De problematische opvoedingssituatie in de huidige wetgeving op de bijzondere jeugdbijstand : een beperkte bevraging in de comités voor bijzondere jeugdzorg. [eindwerk].
 • Vanneste, J. (2006). Een kijk op integrale jeugdhulpverlening. [eindwerk].

Julie Lapeirre

 • Amato, P. R., & Gilbreth, J. G. (1999). Nonresident fathers and children’s well-being: A meta-analysis. Journal of Marriage and the Family, 61, 557-573.
 • Baumrind, D. (1967). Child care practices anteceding three patterns of preschool behavior. Genetic Psychology Monographs, 75, 43-88.
 • Canter, R. J. (1982). Family correlates of male and female delinquency. Criminology: An Interdisciplinary Journal, 20, 149-167.
 • Chesney Lind, M. (2006). Patriarchy, crime, and justice: Feminist criminology in an era of backlash. Feminist Criminology, 1, 6-26.
 • Daigle, L. E., Cullen, F. T., & Wright, J. P. (2007). Gender differences in the predictors of juvenile delinquency: Assessing the generality-specificity debate. Youth Violence and Juvenile Justice, 5, 254-286.
 • Darling, N., & Steinberg, L. (1993). Parenting style as context: An integrative model. Psychological Bulletin, 113, 487-496.
 • De Brock, A. J. L. L., Vermulst, A. A., Gerris, J. R. M., & Abidin, R. R. (1992). Nijmeegse Ouderlijke Stress Index NOSI. Lisse: Swets and Zeitlinger.
 • Donker, A. G., Smeenk, W. H., Van der Laan, P. H., & Verhulst, F. C. (2003). Individual stability of antisocial behavior from childhood to adulthood: Testing the stability postulate of Moffitt’s developmental theory. Criminology, 41, 593-610.
 • Farrington, D. P., Jolliffe, D., Loeber, R., Stouthamer-Loeber, M., & Kalb, L. M. (2001). The concentration of offenders in families, and family criminality in the prediction of boys’ delinquency. Journal of Adolescence, 24, 579-596.
 • Gerris, J. R. M., & Janssens, J. M. A. M. (1987). Opvoedingsgedrag van ouders in overtredingssituaties: Een onderzoek naar beïnvloedende factoren. Pedagogische Studiën, 64, 295-307.
 • Gerris, J. R. M., Vermulst, A. A., Van Boxtel, D. A. A. M., Janssens, J. M. A. M., Van Zutphen, R. A. H., & Felling, A. J. A. (1993). Parenting in Dutch families: A representive description of Dutch family life in terms of validated concepts representing characteristics of parents, children, the family as a system and parental socio-cultural value orientations. Nijmegen: Institute of Family Studies, University of Nijmegen.
 • Hagan, J. (1999). A power-control theory of gender and delinquency. In F. T. Cullen & R. Agnew (Eds.), Criminological theory: Past to present (pp. 199-206). Los Angeles: Roxbury.
 • Heimer, K. (1997). Socioeconomic status, subcultural definitions, and violent delinquency. Social Forces, 75, 799-833.
 • Henry, D. B., Tolan, P. H., & Gorman-Smith, D. (2005). Cluster analysis in family psychology research. Journal of Family Psychology, 19, 121-132.
 • Hipwell, A. E., & Loeber, R. (2006). Do we know which interventions are effective for disruptive and delinquent girls? Clinical Child and Family Psychology Review, 9, 221-255.
 • Hoeve, M. (2008). Parenting and juvenile delinquency. (Ongepubliceerde dissertatie.) Nijmegen: Radboud Universiteit.
 • isrd Working Group. (2005). Questionnaire isrd-2: Standard Student Questionnaire. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • Jaffee, S. R., Moffitt, T. E., Caspi, A., & Taylor, A. (2003). Life with (or without) father: The benefits of living with two biological parents depend on the father’s antisocial behavior. Child Development, 74, 109-126.
 • Junger-Tas, J., Terlouw, G.-J., & Klein, M. W. (1994). Delinquent behavior among young people in the western world. Amsterdam: Kugler.
 • Lenssen, S. A. M., Doreleijers, T. A. H., Van Dijk, M. E., & Hartman, C. (2000). Girls in detention: What are their characteristics? A project to explore and document the character of this target group and the significant ways in which it differs from one consisting of boys. Journal of Adolescence, 23, 287-303.
 • Loeber, R., & Stouthamer-Loeber, M. (1986). Family factors as correlates and predictors of juvenile conduct problems and delinquency. In M. H. Tonry & N. Morris (Eds.), Crime and justice: An annual review of research (Vol. 7, pp. 29-149). Chicago: University of Chicago Press.
 • Maccoby, E. E. (1980). Social development: Psychological growth and parent-child relationship. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
 • Maccoby, E. E., & Martin, J. A. (1983). Socialization in the context of the family: Parent-child interaction. In P. H. Mussen (Ed.), Handbook of child psychology: Socialization , personality and social development (Vol. iv, pp. 1-101). New York: Wiley.
 • Mandara, J. (2003). The typological approach in child and family psychology: A review of theory, methods, and research. Clinical Child and Family Psychology Review, 6, 129-146.
 • McFadyen Ketchum, S. A., Bates, J. E., Dodge, K. A., & Pettit, G. S. (1996). Patterns of change in early childhood aggressive-disruptive behavior: Gender differences in predictions from early coercive and affectionate mother-child interactions. Child Development, 67, 2417-2433.
 • Ministerie van Justitie (2008). 2007 Jaarbericht Openbaar Ministerie in cijfers. Den Haag: Ministerie van Justitie.
 • Moffitt, T. E. (1993). Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: A developmental taxonomy. Psychological Review, 100, 674-701.
 • Moffitt, T. E., Caspi, A., Rutter, M., & Silva, P. A. (2001). Sex differences in antisocial behaviour: Conduct disorder, delinquency, and violence in the Dunedin Longitudinal Study. New York: Cambridge University Press.
 • Shepard, B. A., & Zboyan, H. A. (1997). Parent-child relationships during middle childhood: Gender differences in interaction. (Paper, Biennial Meeting of the Society for Research in Child Development, Washington, dc.)
 • Steinberg, L., Lamborn, S. D., Darling, N., Mounts, N. S., & Dornbusch, S. M. (1994). Over-time changes in adjustment and competence among adolescents from authoritative, authoritarian, indulgent, and neglectful families. Child Development, 65, 754-770.
 • Svensson, R. (2003). Gender differences in adolescent drug use: The impact of parental monitoring and peer deviance. Youth and Society, 34, 300-329.
 • Van der Laan, A. M., & Blom, M. (2006). Jeugddelinquentie: risico’s en bescherming. Den Haag: Boom.
 • Webster Stratton, C. (1996). Early onset conduct problems: Does gender make a difference? Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64, 540-551.
 • Youniss, J., & Smollar, J. (1985). Adolescent relations with mothers, fathers, and friends. Chicago: University of Chicago Press.

David Lambert:

 • Beernink, H.A. (2007). Professionalisering. Afstudeerverslag. Enschede, Universiteit Twente, Toegepaste onderwijskunde. Dam, C. van & Vlaar, P. (2007). Quick scan beroepsverenigingen Sociaal Agogisch Werk. Utrecht, MOVISIE Beroepsontwikkeling.
 • Haterd, J. van de, Zwikker, N., Hens, H. & Uyttenboogaart, A. Gedragswetenschapper in de jeugdzorg. Utrecht/Amsterdam, Nederlands Jeugdinstituut/SWP.
 • HBO-raad (2009). Eindrapportage deelproject Actualisering hbo. Actieplan professionalisering jeugdzorg. Den Haag, HBO-raad.
 • Hermanns, J. (2009). Professionals in jeugdbeleid en jeugdzorg. Presentatie tijdens conferentie Versterk de professional. Amsterdam, Vrije Universiteit.
 • Hutschemaekers, G. (2001). De professionalisering is dood… leve de professionalisering. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, jaargang 17, nummer 3, pagina 239-248.
 • Hutschemaekers. G., Tiemens, B. & Smit, A. (2006). Weg van professionalisering. Paradoxale bewegingen in de geestelijke gezondheidszorg. Wolfheze, GRIP-De Gelderse Roos.
 • Kwakman, K. (2007 ). De professional en effectiviteit. In: Bruinsma, W. (red.). Jeugdzorg in onderzoek. Den Haag, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 • Kwakman, K. (2003). Anders leren, beter werken. Lectorale rede. Arnhem/Nijmegen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
 • Laan, P.H. Van der (2007). Professionaliteit als basis voor kwaliteit en effectiviteit van jeugdzorg. Suggesties en overwegingen voor een plan van aanpak. Amsterdam/Leiden, Universiteit van Amsterdam/NSCR.
 • Miller, S. & Hubble, M (2007). Supershrinks. What is the secret of their success? Psychotherapy Networker, jaargang 31, nummer 6 (november/december).
 • Vlaar, P. & Hattum, M. van (2006). Plan van aanpak professionalisering jeugdzorg. Utrecht, MOgroep.
 • Yperen, T.A. van (red.) (2010). 55 vragen over effectieve jeugdzorg. Utrecht, Nederlands Jeugdinstituut. Te downloaden via www.nji.nl/publicaties > Jeugdzorg.
 • Zwikker, N., Haterd, J. van de, Hens, H. & Uyttenboogaart, A. Jeugdzorgwerker. Utrecht/ Amsterdam, Nederlands Jeugdinstituut/SWP.