Bron

Hier komen de 5 bronnen uit opdracht 3
Brecht Verhegge

 • Ontwerp van decreet betreffende de integrale jeugdhulp, Parl.ST. Vl.Parl. 2012-13, nr. 1952/1.
 • Decreet van 7 mei 2004 betreffende de integrale jeugdhulp, BS 11 oktober 2004.
 • Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp, BS 4 oktober 2004.
 • Zorginspectie, Werk maken van kinderrechten. De decreten integrale jeugdhulp in de praktijk, 19 november 2010.
 • Kinderrechtencommissariaat, Advies 2003-2004/6, Integrale jeugdhulp en de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp.
 • Kinderrechtencommissariaat, Advies 2003-2004/8, Verzoekschrift over de integrale jeugdhulp.
 • Kinderrechtencommissariaat, Dossier 2006-2007, Toegankelijke jeugdhulpverlening? 3000 minderjarigen bevraagd.
 • Kinderrechtencommissariaat, Knelpuntennota 2010-2011/1, Een overzicht van
 • Council of Europa. Committee of Ministers, Recommendation CM/Rec(2011)/12 on children’s rights and social services friendly to children and families.
 • Herman De Dijn, Vermaatschappelijking van de zorg: in welke maatschappij?, Lezing naar aanleiding van 100 jaar Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw in Brugge op 3 december 2010.

David Lambert

 • Beernink, H.A. (2007). Professionalisering. Afstudeerverslag. Enschede, Universiteit Twente, Toegepaste onderwijskunde.
 • Dam, C. van & Vlaar, P. (2007). Quick scan beroepsverenigingen Sociaal Agogisch Werk. Utrecht, MOVISIE Beroepsontwikkeling.
 • Haterd, J. van de, Zwikker, N., Hens, H. & Uyttenboogaart, A. Gedragswetenschapper in de jeugdzorg. Utrecht/Amsterdam, Nederlands Jeugdinstituut/SWP.
 • HBO-raad (2009). Eindrapportage deelproject Actualisering hbo. Actieplan professionalisering jeugdzorg. Den Haag, HBO-raad.
 • Hermanns, J. (2009). Professionals in jeugdbeleid en jeugdzorg. Presentatie tijdens conferentie Versterk de professional. Amsterdam, Vrije Universiteit.
 • Hutschemaekers, G. (2001). De professionalisering is dood… leve de professionalisering. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, jaargang 17, nummer 3, pagina 239-248.
 • Hutschemaekers. G., Tiemens, B. & Smit, A. (2006). Weg van professionalisering. Paradoxale bewegingen in de geestelijke gezondheidszorg. Wolfheze, GRIP-De Gelderse Roos.
 • Kwakman, K. (2007 ). De professional en effectiviteit. In: Bruinsma, W. (red.). Jeugdzorg in

Deborah Van Bellingen

 • Boendermaker, L. & Beijerse, J. uit (2008). Opvoeding en bescherming achter ‘tralies’. Jeugdinrichtingen tussen juridische beginselen en pedagogische praktijk. Amsterdam, Uitgeverij SWP.
 • Brummelaar, M.D.C. ten, Boendermaker, L., Harder, A.T. & Knorth, E.J. (2011). JeugdzorgPlus.Trajectzorg voor jongeren met ernstige gedragsproblemen. Groningen, Uitgeverij Stichting Kinderstudies.
 • Dam, C. van (2010). Trajecten JeugdzorgPlus. Kort verslag van een nadere analyse op de gegevens van Evaluatieonderzoek Nieuw Zorgaanbod. Nijmegen, Praktikon.
 • Dam, C. van, Nijhof, K., Scholte, R. & Veerman, J.W. (2010). Evaluatie Nieuw Zorgaanbod Gesloten jeugdzorg voor jongeren met ernstige gedragsproblemen. Nijmegen, Praktikon/Radboud Universiteit Nijmegen.
 • Dishion, T.J. & Dodge, K.A. (2005). Peer Contagion in Interventions for Children and Adolescents. Moving Towards an Understanding of the Ecology and Dynamics of Change. Journal of Abnormal Child Psychology, jaargang 33, nummer 3, pagina 395-400.

Fien Pottie

 • Dekker, J.M. & Biemans, H.M.B. (1994). Video-hometraining in gezinnen. Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (1988). Hometraining: helpen waar het er op aankomt. Eindrapport van de Begeleidingscommissie van de projecten thuisbehandeling (‘hometraining’) in het kader van het aanvullend beleid jeugdhulpverlening 1985-1988. Rijswijk: Ministerie van WVC, Welzijnsreeks WR 88/3.
 • Wels, P.M.A. & Oortwijn, A.J. (1992). Video-Hometraining. Een bijdrage tot wetenschappelijke fundering. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 31, 3-21.
 • Wels, P.M.A. (1994). Video-hometraining.In Cluckers,G.,Kohnstamm,R., Rispens, J., Meijer, M., Schulpen, T.W.J., Willemaers, R. & Bakker, G.A.(red.), Problemen en risicosituaties bij kinderen en adolescenten : achtergrond, oorzaak en behandeling. (losbladig werk) (pp. ther -VHT-1 / 14). Houten
 • Wet op de Jeugdhulpverlening; wet van 8 augustus 1989, houdende regelen ten aanzien van de jeugdhulpverlening (1989). Staatsblad (1989), (12 september) 358-359.

Lisa Panckoucke:

 • Blom, M. & Laan, A.M. van der (2007). Monitor Jeugd Terecht. Factsheet 2007-3. Den Haag, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
 • Hipwell, A.E. & Loeber, R. (2007). Weten welke interventies effectief zijn voor disruptieve en delinquent meisjes? Kind en Adolescent Review, 14(4), 371-440
 • McCart, M.R., Priester, P.E., Davies, W.H. & Azen, R. (2006). Differential Effectiveness of Behavioral Parent-training and Cognitive-behavioral Therapy of Antisocial Youth. Meta-analyses. Journal of Abnormal Child Psychology, 34(4), 525-541
 • Sukhodolsky, D.G., Kassinove, H. & Gorman B.S. (2003). Cognitive-behavioral Therapy for Anger in Children and Adolescents. A Meta-analysis. Aggression and Violent Behavior, 9(3), 247-269
 • Taylor, T.K. & Biglan, A. (1998). Behavioral Family Interventions for Improving Childrearing. A Review of the Literature for Clinicians and Policy Makers. Clinical Child and Family Psychology Review, 1(1), 41-60

Marieke Senesael:

 • De Koster, Loots. ( 2005 ). Handboek orthopedagogische hulpverlening. Leuven: Acco.
 • Beleidsnota integrale jeugdhulpverlening ( 2000 ). Publicatie in Belgisch staatsblad.
 • Hortulantus, R.P., Liem, P.P.N., et Sprinkhuizen, A.M.M. ( 1993 ). Domeinen van welzijn: welzijnsbeleving en welzijnsbeleid in de jaren ’90. ’s F_Gravenhage: VUGA.
 • Grietens, H., Vanderfaeillie, J., Hellinckkx, W. (2005). Handboek orthopedagogische hulpverlening 2: nieuwe ontwikkelingen in het zorgveld. Leuven: Acco.

Julie Lapeirre

 • Gerris, J. R. M., & Janssens, J. M. A. M. (1987). Opvoedingsgedrag van ouders in overtredingssituaties: Een onderzoek naar beïnvloedende factoren. Pedagogische Studiën, 64, 295-307.
 • Gerris, J. R. M., Vermulst, A. A., Van Boxtel, D. A. A. M., Janssens, J. M. A. M., Van Zutphen, R. A. H., & Felling, A. J. A. (1993). Parenting in Dutch families: A representive description of Dutch family life in terms of validated concepts representing characteristics of parents, children, the family as a system and parental socio-cultural value orientations. Nijmegen: Institute of Family Studies, University of Nijmegen.
 • Henry, D. B., Tolan, P. H., & Gorman-Smith, D. (2005). Cluster analysis in family psychology research. Journal of Family Psychology, 19, 121-132.
 • Hipwell, A. E., & Loeber, R. (2006). Do we know which interventions are effective for disruptive and delinquent girls? Clinical Child and Family Psychology Review, 9, 221-255.
 • Hoeve, M. (2008). Parenting and juvenile delinquency. (Ongepubliceerde dissertatie.) Nijmegen: Radboud Universiteit.
 • Junger-Tas, J., Terlouw, G.-J., & Klein, M. W. (1994). Delinquent behavior among young people in the western world. Amsterdam: Kugler.
 • Lenssen, S. A. M., Doreleijers, T. A. H., Van Dijk, M. E., & Hartman, C. (2000). Girls in detention: What are their characteristics? A project to explore and document the character of this target group and the significant ways in which it differs from one consisting of boys. Journal of Adolescence, 23, 287-303.
 • Ministerie van Justitie (2008). 2007 Jaarbericht Openbaar Ministerie in cijfers. Den Haag: Ministerie van Justitie.

**Emelie Mulleman **

 • Boendermaker, L., Eijgenraam, K.& Geurts, E. (2004). Crisisplaatsingen in de opvanginrichtingen.Utrecht,NIZW. Te downloaden via www.nji.nl > Publicaties > Jeugdzorg >Justitiële hulp.
 • Boendermaker, L.& Bruinsma,W. (2007). Aanbieders van gesloten jeugdzorg. Een overzicht van de stand van zaken.Verslag van de kenniskring gesloten jeugdzorg december 2006–mei 2007.Utrecht,Nederlands Jeugdinstituut. Te downloaden via www.nji.nl > Publicaties > Jeugdzorg >Justitiële hulp.
 • Es,A. van &Hulsebos B. (2005). Onschuldig achter de tralies.Het eindstation van de jeugdzorg.Amsterdam, uitgeverij Contact.
 • Goderie,M., Steketee,M.,Mak, J.&Wentink,M. (2004). Samenplaatsing van jongeren in justitiële jeugdinrichtingen.Utrecht, Verwey-Jonker Instituut.Te downloaden via www.verwey-jonker.nl > Publicaties > Programma II, Jeugd, opvoeding en onderwijs; publicaties 2004.
 • Laan, P.H. van, Verwers, C.& Essers,A.A.M. (1992). Moeilijk plaatsbare jongeren. Een onderzoek naar plaatsingen en pogingen tot plaatsing in tehuizen van OTS-pupillen in de leeftijd van 12 tot 17jaar.Arnhem,Gouda Quint.